มอบบ้านพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0 8

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำโจ้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) มอบบ้านพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา จำนวน 5 หลังคาเรือน ได้แก่
นางหลั่น สายสม บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9
นายประพัฒน์ สุทำ บ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10
นายธวัช ทารักษ์ บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2
นางน้อย เครือขัด บ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6
นางแบน เตจะโน บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1