มอบถุงยังชีพ

0 1

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปมอบให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ที่กักตัวที่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโจ้