มอบถุงยังชีพ

0 1

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมปลัดอำเภอแม่ทะ กิ่งกาชาดอำเภอแม่ทะ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำโจ้ มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 2 บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำโจ้ และหมู่ที่ 9 บ้านหนองพัฒนา จำนวน 20 ราย