มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจต้านภัย โควิด-19

0 3

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจต้านภัย โควิด-19 ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กักตัวที่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3,4,5,6 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง