มอบกระเบื้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร

0 3

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบกระเบื้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่บ้านต๋อ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง