มอบกระเบื้องช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย

0 3

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้ออกตรวจบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย พร้อมกับมอบกระเบื้อง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง