มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

0 5

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดย ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ มอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และท้องถิ่นจังหวัดลำปาง