มอบกระเช้ารับพรปีใหม่ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 3

วันที่ 22 เมษายน 2564 หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง ร่วมรดน้ำดำหัวและมอบกระเช้ารับพรปีใหม่จาก นายสุภชัย วงศ์พิชัย ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เพื่อเป็นศิริมงคลตามประเพณีของไทย