มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

0 4
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ภารกิจนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ และรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เวลา 10.00 น. ผอ.รพสต.บ้านฮ่องห้า ผอ.รพสต.บ้านหนอง พร้อมกับเจ้าหน้าที่และตัวแทน อสม. มาแสดงความยินดีกับท่านนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ณ ตึกผู้บริหาร
เวลา 15.00 น. ชาวบ้านหนอง หมู่ที่ 9 มาพบท่านนายกเทศมนตรี เพื่อปรึกษาหารือปัญหาการติดตั้งเสาไฟฟ้า ถนนสายระหว่างบ้านหนอง – บ้านน้ำโจ้ (การเกษตร) ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้และกองช่างได้แก้ปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ทะ จะมาชี้แจงภายในสัปดาห์หน้า