ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

0 1
ภารกิจของ ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
– เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้
– เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง