ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

0 1
ภารกิจของ ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
– เวลา 10.00 น. เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
– เวลา 11.00 น. นายสุภชัย วงศ์พิชัย ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้