ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

0 3

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ พร้อมทั้งได้ร่วมกับชลประทานจังหวัดลำปางออกสำรวจแหล่งน้ำ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในการเตรียมการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้การได้ดีต่อไป