ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

0 8

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้มอบหมายให้นายมนัส เครือแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ออกสำรวจพื้นที่พร้อมกับกรมเจ้าท่าในการขุดลอกลำน้ำจาง -เวลา 13.30 น. ร่วมกับ นายบัณฑิต เจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ทะ และนางอังครินทร์ กิ่งแก้ว ปลัดอำเภอแม่ทะ ออกตรวจความคืบหน้าในการก่อสร้างบ้านเทิดไท้ นางอ่อน สายสุเขียว บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 และสำรวจบ้านนายวัน ฟ้าคำตัน บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป