ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

0 3
ภารกิจของดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565
– เวลา 07.30 น. เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้
– เวลา 10.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ให้แก่นางอ่อน สายสุเขียว บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9
– เวลา 13.30 น. ออกสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ณ บ้านฮ่องห้า , บ้านป่าจ้ำ , บ้านแม่ปุง และ บ้านหนองพัฒนา ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง