ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

0 1
การปฎิบัติหน้าที่ของ ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
วันที่ 10 มิถุนายน 2565
– เวลา 09.00 น. ร่วมออกหน่วยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2
– เวลา 13.30 น. ออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 และบ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง