ภารกิจงานกองช่าง

0 0
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
– กองช่าง งานก่อสร้าง ออกสำรวจสถานที่ก่อสร้างดาดลำเหมืองบ้านหนอง หมู่ที่ 4
– กองช่าง งานไฟฟ้า ซ่อมแซมเชื่อมงานแท้งค์น้ำโรงเรียนทองทิพย์วิทยา บ้านต๋อ หมู่ที่ 3