พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

0 2
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เวลา 8.30 น.
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เวลา 17.30 น.
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล