พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0 4

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารหอประชุม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง