พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี

0 1

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมหัวหน้าส่วนราช ข้าราชการ ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ ณ อาคารหอประชุมอำเภอแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง