พิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

0 9

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ตามโครงการกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายคือ นางอ่อน สายสุเขียว บ้านเลขที่ 149 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง