พิธีบวงสรวงสักการะ รัชกาลที่ 5

0 4

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกานายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง