ประชุม MOU และร่วมเปิดศูนย์ CI

0 2
การปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
วันที่ 29 มีนาคม 2565
– เวลา 09.00 น. การประชุมซักซ้อมการจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติราชการ (MOU) ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง
– เวลา 15.00 น. ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ทะ สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมพิธีสูตรถอนอาคารตรีรัตนาราม โรงพยาบาลแม่ทะ (ศูนย์แยกกับตัวในชุมชน CI) ณ โรงพยาบาลแม่ทะ โดยมีนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธี