ประชุมโครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง สิ่งแวดล้อมดี ประจำปี 2566

0 8

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง สิ่งแวดล้อมดี ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและรับทราบวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การประกวดโครงการ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับชุมชนที่ผ่านการประเมินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดและคัดแยกขยะตามหลักการ 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้