ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2565

0 3

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2565 เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้