ประชุมหารือการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

0 14

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมหารือการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และชี้แจงการจัดกิจกรรมต่างๆของแต่กอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้