ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

0 3

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้มอบหมายให้นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือการปฎิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ ณ ห้องประชุมตึกผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง