ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 4

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยมีนายสมบัติ สายยศ เป็นประธานในการประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 12 ท่าน โดยมี ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม