ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 11

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. อำเภอแม่ทะได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ครั้งแรก โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง