ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรับมอบหนังสือรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

0 5

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรับมอบหนังสือรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด และด้านการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน จากท่านสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง