ประชุมประจำเดือน

0 8

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ประชุมพนักงาน ในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เพื่อมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงาน เน้นย้ำให้ปฎิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง