ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงาน (kick off) โครงการระบบผลิตน้ำประปา

0 1
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับบริษัทวอเทอร์ป๊อก จำกัด ร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงาน (kick off) โครงการระบบผลิตน้ำประปา (water treatment system) จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1.โครงการระบบผลิตน้ำประปา (water treatment system) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
2.โครงการระบบผลิตน้ำประปา (water treatment system) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
3.โครงการระบบผลิตน้ำประปา (water treatment system) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบประปาและแก้ไขการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคใช้อย่างพอเพียง