ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

0 2
15 ต.ค.64
การปฏิบัติงานของดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรี พร้อมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เวลา14.00 น.
– เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานในพิธีนาย จำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางฯ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ท่านนายกเทศมนตรีฯในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองฯ ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง