ประชุมการจัดทำแผนและกลุ่มผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้มอบกระเช้า

0 8
15. มิ.ย.64
การปฏิบัติงานของ นาย ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรี และ รองนายกฯ ทต.น้ำโจ้
เวลา 09.00 น
_เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฎิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี.66 – 70 ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ทะ โดยมีนาง สุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานพิธี
_เวลา 15.30 น
กลุ่ม ผู้สูงอายุ และ ตัวแทนแต่ละ หมู่บ้าน หมู่ 1-10ในตำบลน้ำโจ้ พร้อม กับ จนท.รพ.สต.มาแสดงความยินดี กับท่าน นายกฯและ รองนายกฯ ณ ห้องประชุม ตึกผู้บริหาร.ทต. น้ำโจ้ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง