ประชาสัมพันธ์ ร่วมชมการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2564

0 2

เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวตำบลน้ำโจ้และใกล้เคียง ร่วมชมการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2564 ณ ลำน้ำจางวัดบ้านหนอง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป…..😉