ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมบ้านหนองพัฒนาหมู่ที่ 9 ถึงบ้านป่าม่วง หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

0 13