ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

0 2

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเทศบาลตำบลน้ำโจ้ได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)