ต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

0 4

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ณ วัดพระธาตุดอยพระฌาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง