ต้อนรับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ และคณะผู้บริหาร

0 37

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายสุภชัย วงศ์พิชัย ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา และคณะผู้บริหาร พร้อมกับได้กล่าวมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปปฏิบัติและทำหน้าที่ของตนเองต่อไป