ต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

0 5

เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ได้ต้อนรับ ท่านจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะ ในกิจกรรมปั่นจักรยาน เส้นจากจากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง – วัดพระธาตุดอยแก้ว บ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง