ต้อนรับคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลทาสบเส้าและเทศบาลตำบลเมืองยาว

0 11

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ มอบหมายให้ นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และเทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในโอกาสที่ได้เดินทางมาส่งพนักงานเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้โอนย้ายมาปฏิบัติราชการสังกัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง