ต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก

0 8

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ได้มอบหมายให้นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นตัวแทนต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ที่เดินทางไปส่งจ่าสิบเอก มนู ณ เมธา โอนย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง