ต้อนรับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

0 1
การปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี วันที่ 19 มีนาคม 2565
เวลา 15.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ(ด้านการท่องเที่ยว) และได้ร่วมเสวนาการบริหารงานชุมชนเข้มแข็งและหารือประเด็นการพัฒนาแบ่งปันสิ่งดีดี ในHappy Model ร่วมกับชุมชนบ้านสามขา ณ สวนสมุนไพรบ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง