ติดตั้งกระจกโค้งมนบริเวณทางร่วมแยก

0 6

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการติดตั้งกระจกโค้งมน บริเวณทางร่วมทางแยก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่บ้านต๋อ หมู่ที่ 3 และบ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง