ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ

0 2
การปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง