ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีน

0 5

การปฏิบัติภารกิจของนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ออกตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ พร้อมทั้งมอบสมุนไพรกระชายขาวให้กับผู้เข้าร่วมฉีดวัคซีน ในเขตพื้นที่ รพ.สต.บ้านฮ่องห้าและ รพ.สต.บ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง