ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย

0 1

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้ออกตรวจเยี่ยมบ้านเรือนราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยบ้านนายทองคำ นิระปะ บ้านเลขที่ 88/3 บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง