ตรวจเยี่ยมตลาดนัดข้าวเปลือก

0 7

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ทะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำโจ้ ให้การต้อนรับนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เดินทางตรวจเยี่ยมตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2564/65 ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง