ตรวจเยี่ยมด่านตรวจบ้านแม่ปุง

0 10

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ให้การต้อนรับ นายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดลำปาง ในการตรวจเยี่ยมด่านตรวจบ้านแม่ปุง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565