ตรวจสอบแหล่งน้ำ เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล

0 1

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจสอบแหล่งน้ำ เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกในพื้นที่บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 และบ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง