ตรวจรับโครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคงระดับชุมชน รูปแบบที่ 2

0 0

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ มอบหมายให้นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน ตรวจรับโครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคงระดับชุมชน รูปแบบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง บ้านแม่ปุง หมู่ที่7 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง